1: using System;
  2:  
  3: namespace Divisibilidad {
  4:  
  5:   class Program {
  6:  
  7:     static void Main( string [] args ) {
  8:       string N = "239058";
  9:       Divisibilidad d = new Divisibilidad( 7, 3 );
 10:       Console.WriteLine( d.mod( N ) );
 11:     }
 12:  
 13:   }
 14:  
 15:   class Divisibilidad {
 16:  
 17:     private int _div;
 18:     private int _dig;
 19:     private int [] _delta;
 20:  
 21:     public Divisibilidad( int divisor ) {
 22:       init( divisor, 1 );
 23:     }
 24:     public Divisibilidad( int divisor, int digitos ) {
 25:       init( divisor, digitos );
 26:     }
 27:  
 28:     public int mod( string bigN ) {
 29:       { // dígitos múltiplo de _dig
 30:         int r = bigN.Length % _dig;
 31:         if( r != 0 )
 32:           bigN = ( new String( '0', _dig - r ) ) + bigN;
 33:       }
 34:       int p = 0, q = 0, D = 0, d = 0;
 35:  
 36:       // si en lugar de empaquetar bigN en ASCII se empaqueta en
 37:       // BDC (o equivalente), se pueden sólo es necesario realizar
 38:       // <digitos de bigN> / <_dig> iteraciones. Por simplicidad se
 39:       // "subitera" sobre el grupo.
 40:       foreach( char c in bigN ) {
 41:         D = ( D << 3 ) + D + D;
 42:         D += c - '0';
 43:         if( ++d == _dig ) {
 44:           p = _delta [ q = p + D ];
 45:           D = d = 0;
 46:         }
 47:       }
 48:       return q % _div;
 49:     }
 50:  
 51:     private void init( int d, int g ) {
 52:       _div = d;
 53:       _dig = g;
 54:       int p10 = 1;
 55:       for( int dg = g; dg > 0; dg-- )
 56:         p10 *= 10;
 57:       _delta = new int [ p10 + d - 1 ];
 58:       for( int i = 0; i < _delta.Length; i++ )
 59:         _delta [ i ] = ( p10 * ( ( i + d ) % d ) ) % d;
 60:     }
 61:  
 62:   }
 63:  
 64:  
 65: }